top of page

NEKAJ  VEČ 

INFORMACIJ 

O  MENI

IMG_4528.JPG

Poučevanje in prevajanje sta

moja strast in poslanstvo...

Moje ime je Blanka Borin Buljan in že več kot 22 let poučujem nemščino kot tuji jezik tako v  javnem šolstvu kot tudi v zasebnem sektorju ter prevajam strokovna in administrativna besedila, predvsem s področja strojništva, elektrotehnike, gradbeništva in poslovne komunikacije/administracije.

Poleg tega sem bila 10 let aktivna na področju znanosti, in sicer na področju jezikoslovja in psihologije jezika. Podeljen mi je bil akademski naziv lektorice, s čimer sem lahko sodelovala z nekaterimi slovenskimi fakultetami in višjo strokovno šolo. V letu 2011 sem doktorirala na področju jezikoslovja in tako pridobila številna znanja s področja usvajanja, razumevanja in tvorjenja jezika ter kognitivne in razvojne psihologije, na podlagi katerih sem razvila lastno komunikativno zasnovano, multimedijsko podprto in posameznikovim specifikam učenja prilagojeno metodo poučevanja.

Zadnjih 12 let sem samostojna podjetnica, posvečam pa se predvsem poučevanju mladostnikov in odraslih ter prevajanju strokovnih besedil.

 

Moja vodila pri poučevanju posameznikov in skupin:

  • V primerjavi s povprečnim slovenskim učiteljem imam izredno visoko raven pedagoškega erosa ter ogromno znanja s področja psihologije in poučevanja tujega jezika. Poučevanje je moje poslanstvo in me napolnjuje s posebno energijo, ki jo vračam posamezniku ali skupini tako, da ustvarim sproščeno, neprisiljeno in smeha polno atmosfero ter da prisluhnem njihovim potrebam in specifikam učenja tujega jezika.
     

  • Največje darilo zame kot učitelja je tečajnik, ki doseže zastavljene komunikacijske cilje, in tečajnik, ki na koncu tečaja reče: Nisem si predstavljal, da je nemščina lahko tako zabavna in tako »enostavna«.

  • Vsem tečajnikom že na začetku povem, da sta pri usvajanju tujega jezika enako pomembna tako metoda poučevanja kot tudi njihova lastna aktivnost na tečaju in izven njega. Pa pri tem ne gre zgolj za opravljanje domačih nalog, temveč za vsakodnevno vpijanje tujega jezika preko vseh čutov in medijev. Več časa, energije in znanja kot vložite v učenje jezika, boljše rezultate boste želi v najkrajšem možnem času.

  • Moja metoda poučevanja temelji na medsebojni komunikaciji, za kar uporabim različne vire: multimedijska gradiva z naravnimi govorci, članke iz znanih nemških revij ali časopisov ali pa kar dobro staro debato o temah, ki zanimajo moje tečajnike. Moji tečajniki so moj najljubši leksikon! Jaz jim predam znanje tujega jezika, oni pa meni znanja s svojih področij. Interakcija v vse smeri je ključna za dober rezultat.

  • Kljub pogovoru in številnih debatah ne manjka osnovnih slovničnih prvin. Nemščina je bolj podobna matematiki kot kakemu avantgardnemu likovnemu delu, ki ga je treba intuitivno interpretirati. Slovnica je sestavni del tečaja, a jo razložim tako enostavno, da večini tečajnikov ne dela večjih težav. To mi uspeva, ker sem izredno organiziran in strukturiran človek s čutom za potrebe in specifike posameznika.

  • Verjamem, da jezik, ki ga dobro obvladamo, v našem kognitivnem sistemu pusti svoje sledi. Nemščina je sicer organiziran in natančen, a kljub temu »topel«, poetičen jezik, in takšna sem tudi jaz kot učiteljica.

bottom of page