top of page

IZJAVA O ZASEBNOSTI

IN

PIŠKOTKI

IZJAVA O ZASEBNOSTI

1. Splošno

Podjetje Poučevanje in prevajanje Blanka Borin Buljan S.P. je pri oglaševanju svojih storitev preko te spletne strani zavezano k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Poučevanje in prevajanje Blanka Borin Buljan S.P., Zadružna cesta 10D, 8340 Črnomelj, blanka_borin@yahoo.de, 041 961 136.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov, velja stroga zaupnost.

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Podjetje Poučevanje in prevajanje Blanka Borin Buljan S.P. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

4. Pošiljanje povpraševanja preko e-pošte:

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje. V ta namen podjetje Blanka Borin Buljan S.P. od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek ali naziv

 • e-naslov,

 • telefonska številka,

 • podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni podjetju Blanka Borin Buljan S.P., se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti podjetja, tj. pripravo ponudbe na področju prevajanja in poučevanja in izdajanja računov strankam.

 

Če nam teh podatkov ne želite posredovati preko e-pošte ali telefonskega kontakta, vam ne moremo poslati ponudbe.

5. Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne strani Blanka Borin Buljan se na spletnem strežniku po potrditvi piškotkov samodejno shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

6. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

Podjetje Poučevanje in prevajanje Blanka Borin Buljan S.P.  se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

5. Obdobje hrambe

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni za namen komunikacije in podajanja informacij o naših storitvah.

6. Način varstva vaših podatkov

Podjetje Blanka Borin Buljan S.P.  se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete preko naše spletne strani. Podjetje bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

7. Vaše pravice

Podjetje Blanka Borin Buljan S.P. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),

 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, predvidenem obdobju hrambe podatkov idr.),

 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),

 • omogoči pravico do omejitve obdelave,

 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,

 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,

 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,

 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Podjetje Blanka Borin Buljan S.P. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

8. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba na e-naslovu: blanka_borin@yahoo.de .

PIŠKOTKI

Naša spletna stran uporablja »piškotke«. Piškotki so majhne podatkovne enote, ki vam omogočajo lažje prikazovanje strani in nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev oziroma razumevanje, kako obiskovalci uporabljajo našo stran.

 

Piškotki lahko beležijo osebne podatke kot so npr. IP naslov, obnašanje na spletni strani, čas ogleda določene strani, približno lokacijo glede na IP naslov, napravo iz katere dostopate do spletne strani ter kateri brskalnik uporabljate. Če ne želite uporabljati piškotkov, lahko le-te preprečite, če ne dovolite vklop ob obisku spletne strani. Piškotki se na vašo napravo ne shranjuje brez vašega dovoljenja.

bottom of page