top of page

MOJE  MISLI  IN  NAPOTKI  ZA  LAŽJE  UČENJE  TUJEGA  JEZIKA ...

Ob mednarodnem dnevu jezikov, 26.9.2020:

Mar je res pomembno, kdo vas poučuje tuji jezik? Učitelj, predavatelj, komunikacijski trener, strokovnjak in še kdo …

Sodobna didaktika in metodika sta vsekakor spremenili način poučevanja tako v javnih vzgojno-izobraževalnih kot tudi v zasebnih izobraževalnih zavodih in podjetjih. Klasičen, tradicionalen način poučevanja, za katerega so bili značilni enosmerna komunikacija, monološki princip, pasivno sprejemanje informacij ter razvijanje spretnosti poslušanja in ponavljanja, vse bolj zamenjuje sodoben pristop, ki temelji na psihologiji jezika, kognitivni in razvojni psihologiji, sodobni didaktiki in metodiki ter na množični uporabi informacijskih tehnologij.

bottom of page